Intervju sa Prim.dr. med. Ružicom Biloš, predstojnicom Centra urgentne medicine Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Ruzica Bilos fotoPoštovana doktorice Biloš,

Biti na čelu jednog vrlo zahtjevnog Centra urgentne medicine, zasigurno predstavlja izazov u pogledu upravljanja ljudskim potencijalima, materijalnim resursima, procesima rada i na koncu direktnom učešću u pružanju zdravstvene skrbi pacijentima? Možete li našim čitaocima reći od kada obavljate funkciju predstojnice Centra, kakva su Vaša iskustva u radu i da li ste sretni što obavljate navedeni posao?

Na čelu CUM-a sam od njegovog osnutka, (veljaca 2009),odnosno od kad smo preselili u prostore nove zgrade skb. Iako moje aktivnosti oko priprema za pocetak rada CUM-a počinju pola godine ranije, kada se na inicijativu ravnatelja, prof Ante Kvesića počelo raditi na pripremama za osnivanje jednog potpuno novog odjela. Usporedo sa intenziviranjem završnih priprema za preseljenje u novu zgradu započelo je i educiranje kadra.

Nastavi čitati Intervju sa Prim.dr. med. Ružicom Biloš, predstojnicom Centra urgentne medicine Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Intervju sa Dr.sci.med Ahmed Novo, Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH

drnovoPoštovani dr. Novo,

Molim Vas da našim čitateljima odgovorite kada je osnovana Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koji su bili njeni osnovni programski ciljevi i ko su bili osnivači Agencije?

Osnivač AKAZ-a je Parlament Federacije BiH, a osnivački akt AKAZ-a na osnovu kojeg je Agencija i zvanično uspostavljena je Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine FBiH“, br. 59/05) koji je donio Parlament FBiH na sjednici Predstavničkog doma od 13. aprila 2005. godine i na sjednici Doma naroda od 29. jula 2005. godine. Agencija je registrirana u Sudu početkom 2006. godine i to je bio i službeno početak rada. Međutim, sa radom na uspostavljanju Agencije započelo se nešto ranije kroz aktivnosti na realizaciji projekta Svjetske banke (Basic Health Project) u periodu od 2002. do 2003. godine. Vlada Federacije BiH osigurala je kredit Svjetske banke (1999.) i obavezala se provesti reformu zdravstvenog sektora, čiji je jedan segment osiguranje kvaliteta i akreditacija zdravstvenih ustanova. Mi u AKAZ-u 9. april 2003. godine obilježavamo kao rođendan Agencije. Želio bih spomenuti još jedan važan dokument koji je prethodio donošenju Zakona, a to je Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH (usvojena na sjednici Vlade u julu 2003. godine, a dostupna je na web stranici AKAZ-a: www.akaz.ba

Očekivanja zdravstvenog sistema u cilju poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga od AKAZ-a su velika i pokušaću ukratko nabrojati samo neke od ciljeva koji su definirani i pomenutim Zakonom. Ti ciljevi su sljedeći: utvrđivanje Politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, razvijanje sistema akreditiranja u zdravstvu, definiranje parametara kvaliteta zdrastvenih usluga, koordiniranje, prikupljanje, razvoj i usvajanje optimalnih organizacijskih i kliničkih standarda, definiranje i diseminacija kliničkih vodilja razvijenih na temelju dokaza za efikasnu kliničku praksu te suradnja sa međunarodnim tijelima za akreditaciju u zdravstvu koji primjenjuju iste ili slične standarde.

Nastavi čitati Intervju sa Dr.sci.med Ahmed Novo, Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH