Inovacije u sestrinstvu – kreiranje i primjena

Sažetak

Medicinske sestre kontinuirano prate inovacije i nove informacije kako bi ih koristili u svim oblicima za promociju zdravlja, sprečavanje bolesti i kvaliteteniji način njege i liječenja bolesnih. Primjena inovacija je neophodno u poboljšanju kvaliteta procesa zdravstvene njege kao i edukacije sestara, a istovremeno i u njihovom istraživačkom radu. Jedan od najstarijih primjera istraživačkog rada u sestrinstvu je proučavanje Florence Najtingejl u vezi majčinskog morbiditeta od porođajne groznice nakon rođenja djeteta. Problemi u provođenju zdravstvene njege, nedostaci u kadrovima i insuficijentnost opreme, a i medicinske greške i propusti, motiviraju sestre i zdravstvene radnike na istraživanje i pronalaženje novih rješenja, odnosno inovacija. Inovacije su često produkt znanja, sjajnih ideja i konstrukcija, ali i propusta drugih zdravstvenih profesionalaca bilo u tehnologiji, ili usluzi. Npr. sestre dobro znaju da je njega prerano rođenih beba u inkubatorima neophodna, ali skupa i složena za rukovanje, a ponegdje i nedostatna (zbog siromaštva zemlje), pa će svojim inventivnim idejama rješavati ovaj problem i na drugi način. Danas su putem interneta dostupne brojne baze podataka ali je potrebno stvoriti naviku i savladati tehniku pretraživanja baza i pronalaženja relevantnih informacija koje će se primjenjivati u svakodnevnom radu, pružanju usluga, rukovođenja, odlučivanna i upravljanja. Postoje određeni protokoli, odnosno kriteriji za uključivanje podataka o inovacijama, kao i kreiranje osmišljenih inovacija od strane pojedinaca, bolnica, zdravstvenih ustanova, strukovnih udruženja. Internacionalno udruženje sestara (ICN) nudi; inovacije u vođstvu; inovativne pristupe edukaciji i obrazovanju; interaktivno sticanje novih znanja (ne samo transferom); praktičnu primjenu inovacije i kreativno rješavanje problema vezanih za proces njege, preventivnog rada, rukovođenja, odlučivanja i sl. Medicinske sestre rade u svim segmentima zdravstvene djelatnosti (primarnoj, sekundarnoj tercijarnoj, ili, preventivnoj, dijagnostičko, terapijskoj, edukativnoj), i u poziciji su da kreiraju i produciraju inovacije i nova rješenja, ali isto tako, da primjenjuju nova saznanja i informacije do kojih dolaze korištenjem medicinskih baza podataka i informacijskih izvora, te treningom i edukacijom. Svoju inovacijsku ulogu lakše će realizirati kroz nacionalne strukovne sestrinske asocijacije, obzirom da one predstavljaju ključnu komponentu u prihvaćanju, podršci, i primjeni inovacije u mikro i makro okruženju, odnosno radnoj sredini za dobrobit bolesnika i unapređenje zdravlja. Zaključak: medicinske sestre svakodnevno primjenjuju, ali, i kreiraju inovacije i inovativne pristupe za poboljšanje zdravlja i terapijskog ishoda, te prevenciju bolesti, a u cilju sveukupnog očuvanja i unapređenja zdravlja i zdravstvenog stanja populacije.

Ključne riječi: sestrinstvo, inovacije, inovativni pristupi u sestrinstvu

Nastavi čitati Inovacije u sestrinstvu – kreiranje i primjena

Sestrinska profesija u svjetlu zdravstvenog reinženjeringa

Sažetak

Uvod: Zdravstveni reinženjering je moćna metodologija promjena koja pomaže organizacijama preurediti prioritete, osigurati isplativo liječenje i povećati kvalitet njege za pacijente. Najvažniji poslovni ciljevi u današnjoj globalnoj ekonomiji su brzina, kvalitet, fleksibilnost i niska cijena. Reinženjering predstavlja radikalan redizajn poslovnih procesa radi njihovog izuzetnog poboljšanja. Reinženjering vodi ka većim poslovima koji su fokusirani na cijeli radni proces i daju ljudima mnogo više odgovornosti i autonomije. Reinženjering u procesu zdravstvene njege podrazumijeva: holistički pristup pacijentu/klijentu, samostalno sestrinsko odlučivanje u timu, savremeniji i složeniji pristup zdravstvenoj njezi, tehnološki napredak, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje procesom zdravstvene njege, intersektorijalna saradnja i multidisciplinarnost, upravljanje ekonomikom i opravdanosti usluga, osiguranje etičkih normi ponašanja.
Cilj rada: 1. Ispitati proces reinženjeringa u zdravstvenoj njezi u organizacionim jedinicama KCUS 2. Utvrditi potrebe za reinženjeringom kod menadžera zdravstvene njege.
Metode rada: Istraživanje je provedeno u 41 organizacionoj jedinici KCUS, među glavnim sestrama – tehničarima OJ, koji su menadžeri procesa zdravstvene njege.
U istraživanju je korišten anonimni anketni upitnik koji je imao 12 pitanja, a koja se odnose na uvođenje procesa promjena u zdravstvenoj njezi. Istraživanje je provedeno od septembra do oktobra 2010. godine.
Zaključak: Istraživanje je pokazalo da nove metode u zdravstvenoj njezi prate savremene trendove zdravstvenog reinženjeringa. Obrazovanje medicinskih sestara/tehničara dovelo je do unapređenja kvaliteta zdravstvene njege, te unapređenja menadžerskih funkcija unutar klinika.

Ključne riječi: sestrinstvo, reinženjering, klinike, upravljanje, zdravstvena njega

Nastavi čitati Sestrinska profesija u svjetlu zdravstvenog reinženjeringa

Značaj i uticaj emocionalne inteligencije (ei) za menadžera i menadžersku funkciju

Sažetak

Emocionalna inteligencija je ključ uspješnosti u poslovanju. Ta se vrsta inteligencije u načelu sastoji od vještine upravljanja sobom i vještine uspješne saradnje sa drugima. I jedna i druga vještina važne su ne samo za uspješnost poslovanja nego i općenito za ostvarivanje životnih ciljeva. Menadžer je osoba koja organizira rad, usmjerava i osigurava njegovo izvršavanje radom i naporom drugih osoba. To je osoba zadužena za funkcionisanje organizacije ili nekog njenog dijela. Menadžerima se smatraju rukovodioci svih organizacionih jedinica u preduzeću, od najviših do najnižih i moraju imati tehnička znanja, znanja o ophođenju sa ljudima i konceptualna znanja. Važnost menadžmenta i „kvalitetnih“ menadžera je neosporna za uspjeh svake organizacije. Brojna istraživanja su pokazala da nivo emocionalne inteligencije je važan faktor za stvaranje „kvalitetnog/nekvalitetnog“ menadžera, a što ima krajnji uticaj na same zaposlenike, organizacijsku klimu i njihovo zadovoljstvo na poslu.

Ključne riječi: emocionalna inteligencija, menadžer, menadžment, organizacija, organizacijska klima

Nastavi čitati Značaj i uticaj emocionalne inteligencije (ei) za menadžera i menadžersku funkciju

Osnove informatike i tehnologije u sestrinstvu

Sažetak

Razvoj tehnike i tehnologije u medicini vuče korenje iz praistorije kada su urađene prve trepanacije lobanje, amputacije udova, incizije gnojnih apscesa i slično. Kroz vekove su se upotrebljavala različita pomagala u medicini, a prvi značajniji pomaci ka razvoju tehnologije u medicini su se javili pod uticajem Dekartovih učenja u 17. veku kada je ljudsko telo shvaćeno kao mašina. Slična istraživanja vezuju se i za Leonarda da Vinčija kao i druge genijalne naučnike, slikare i vajare iz perioda renesanse. Razvoj nauke i tehnologije je paralelan proces i tako povezan da ih je nemoguće odvojeno posmatrati. Nauka sa novim dostignućima i tehnologija kao karika koja spaja sve naučne oblasti, vode globalnom napretku čovečanstva. Vrlo je važno „držati korak“ u svim oblastima ljudske delatnosti da bi napredak bio uravnotežen. Dalji napredak medicine se ne može ni zamisliti bez informacione tehnologije. Razvoj mikroprocesora je omogućio široku infiltraciju računara u biomedicinske instrumente za merenje, praćenje i prikazivanje niza parametara u fiziologiji, klinici, radiologiji, nuklearnoj medicini, laboratorijima i drugo. Digitalne komunikacione tehnike omogućile su umrežavanje kompjutera i razmenu velikih količina informacija koje su potrebne ekspertnim sistemima za poboljšanje kvaliteta odlučivanja. Naš svet nikada ne može postati slobodan od bolesti, ali uz pomoć tehnologije zdravstveni radnici će inkorporirati znanja i veštine stečene kroz istraživanja i podataka koje pruža u tehnologiju za bolje zbrinjavanje pacijenata.

Ključne riječi: medicinska sestra, istorija tehnologija, informatika, liječenje i zdravstvena njega

Nastavi čitati Osnove informatike i tehnologije u sestrinstvu