Izvještaj o učešću na trening edukaciji „utvrđivanje indeksa sigurnosti bolnica“

Trening edukacija „Utvrđivanje indeksa sigurnosti bolnica“ održana je u Tirani u periodu od 10-14.10.2016.g.

Trening edukaciju inicirala je Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Vladom Republike Albanije.

Učesnici edukacije za evaluatore ispred BiH bili su: Dr Draženka Malićbegović, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Vesna Vujić, rukovodilac sektora za sertifikaciju RS, Sanid Vlajčić, SZO/WHO u BiH i Mr.sci. Amer Ovčina, koordinator za kvalitet zdravstvenih usluga KCUS Nastavi čitati Izvještaj o učešću na trening edukaciji „utvrđivanje indeksa sigurnosti bolnica“