5. Kongres medicisnkih sestsra i tehničara U Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem

Peti Kongres medicinskih sestara i tehničara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem održan je u Sarajevu od 01 – 04.decembra 2011.godine.
Kongres je posvećen vrlo aktuelnim, recentnim i inovacijskim temama u procesu zdravstvene njege, odnosno, sestrinstva kao struke i nauke. Teme su fokusirane na proces obrazovanja medicinskih sestara, menadžerske funkcije u sestrinstvu, naučno istraživački rad u sestrinstvu, kao i profesionalizaciju sestrinstva.

Nastavi čitati 5. Kongres medicisnkih sestsra i tehničara U Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem