Drenažni sistemi u hirurgiji – medicinsko sestrinske kompetencije

Sažetak

Hirurgija je specifična grana medicine koja se bavi hirurškim rješavanjem problema. Sastavni dio hirurških intervencija i/ili procedura predstavlja evakuacija patoloških sadržaja iz ljudskog organizma bez obzira na etiologiju. Evakuacija patološkog sadržaja može se vršiti na razne hirurške načine od minimalno invazivnih, punkcija, preko incizija do laparoskopskih i/ili klasičnih hirurških procedura. Većina od izabranih hirurških metoda liječenja povezana je sa drenovima i drenažnim sistemima. Poznavanje tipova, karakteristika, indikacija za plasiranje, njega pojedinih drenova i drenažnih sistema sastavni je dio svakodnevnog rada medicinsko sestrinske profesije. Glavne postavke sestrinske profesije čine specijalna znanja i vještine stečena obrazovanjem, osposobljenost za primjenu tih znanja i vještina u interesu drugih pod vodstvom visokih etičkih standarda.

Glavni cilj ovog rada je prezentirati kompetencije sestrinstva priplasiranju, njezi i odstranjivanju pojedinih drenova, prezentirati osnovne tipove drenova i drenažnih sistema u hirurgiji, te pojasniti neke od hirurških indikacija za drenažu.

Ključne rijeći: drenovi, drenaža , drenažni sistemi i sestrinstvo Nastavi čitati Drenažni sistemi u hirurgiji – medicinsko sestrinske kompetencije

Prevencija CVI-a pravilnom prehranom

Sažetak

POZADINA: Moždani udarom (cerebrovaskularnim inzultom CVI, insultus cerebrovascularis, apoplexia cerebri, stroke, cerebrovascular accident, brain attack) podrazumijeva se sva ona oštećenja moždanih funkcija i moždanog tkiva koja su uvjetovana promjenama na krvnim žilama mozga. Jedan je od vodećih uzroka mortaliteta u svijetu i u Hrvatskoj, a predstavlja značajan javnozdravstveni i socioekonomski problem zbog visokih troškova liječenja, fizikalne rehabilitacije i invaliditeta bolesnika koji su nakon preboljenog moždanog udara često trajno radno onesposobljeni ili potpuno ovisni o tuđoj pomoći.1 Istraživanja su dokazala korelaciju nastanka cerebrovaskularnih bolesti, tjelesne neaktivnosti i nezdrave prehrane. Poznata je činjenica da zdrava i uravnotežena prehrana može biti glavi adut u borbi protiv raznih bolesti pa tako i bolesti cerebrovaskularnog sustava. Konzumiranje hrane bogate antioksidansima poput voća i povrća može znatno utjecati na morbiditeti i mortalitet. Kako bi se smanjio rizik nastanka ili ponovnog moždanog udara treba prijeći na zdrav način prehrane u kojoj prevladavaju žitarice, mnogo voća i povrća, nezasićene masti iz maslinovog ulja i plave ribe, te niskomasni mliječni proizvodi. Ove preporuke uklapaju se u model mediteranske prehrane. Unosom 5 ili više porcija voća i povrća smanjuje se rizik za pojavu CVI-a za 30%. Osim farmakoloških metoda, važno je istaknuti da je zdrav način života najbolja prevencija, a podrazumijeva redovitu tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu, niski-normalni indeks tjelesne težine, apstinencija od pušenja i konzumiranja alkohola.

CILJ RADA: Ovaj rad analizira etiologiju nastanka cerebrovaskularnih bolesti, faktore rizika i kao najvažnije prevenciju nastanka istih. Posebna pozornost će se posvetiti važnosti zdrave prehrane, normalnog indeksa tjelesne težine, apstencije od pušenja i konzumiranja alkohola.

KLJUČNE RIJEČI: cerebrovaskularne bolesti, moždani udar, TIA, prevencija hranom Nastavi čitati Prevencija CVI-a pravilnom prehranom