Nasljedni poremećaji hemostaze-epidemiološke i kliničke karakteristike kod bolesnika Odjeljenja hematologije interne Klinike Banja Luka

SAŽETAK

Uvod: Pod hemostazom se podrazumijeva ravnoteža između zgrušavanja krvi i održavanja krvi u tekućem stanju u krvnim sudovima. Bez hemostaze čovjek bi ili iskrvario ili bi stalno stvarao ugruške koji bi doveli do prestanka cirkulacije
Ciljevi istrživanja: Ukazati na učestalost hemofilije i von Willebrandove bolesti kod bolesnika na odjeljenju Hematologije – UKC Banja Luka
Prikazati epidemiološke karakteristike kod bolesnika oboljelih od hemofilije A i B i von Willebrandove bolesti.
Prikazati najčešće simptome oboljelih od hemofilije i von Willebrandove bolesti.
Pokazati vrste liječenja koje se primjenjuju kod hemofilije i von Willebrandove bolesti.
Metode istraživanja: Ispitivanje je učinjeno na odjeljenju za Hematologiju interne klinike UKC Banja Luka, u vremenskom periodu od 01.01.2006 – 30.06.2011. godine. Podaci su dobijeni iz protokola za bolesnike odjeljenja za Hematologiju i medicinske dokumentacije bolesnika. Svim oboljelim je učinjena kompletna klinička obrada (klinički pregled, kompletna diferentna laboratorijska, ultazvučna i radiološka obrada).
Rezultati istraživanja: Ispitivanje je učinjeno na odjeljenju za Hematologiju interne klinike UKC Banja Luka, u vremenskom periodu od 01.01.2006 – 30.06.2011. godine
Od ukupno 4336 bolesnika liječenih na Hematološkom odjeljenju interne klinike UKC Banja Luka u navedenom periodu, bilo je ukupno 36 bolesnika sa nasljednim poremećajima hemostaze.
Istraživanjem smo dobili sledeće rezultate od ukupnog broja liječenih bolesnika 4336 ili (100%) na Hematološkom odjeljenju interne klinike UKC Banja Luka, 21 bolesnik ili (0.48%) je bolovao od hemofilije A i B, a od von Willebrandove bolesti 15 (0.35%). Ostala hematološka oboljenja su zabilježena kod 4300 bolesnika (99,17%). Dakle, riječ je o rijetkim nasljednim bolestima, kako kod nas tako i u svijetu
Zaključci: Od ukupno 4336 bolesnika liječenih na Hematološkom odjeljenju Interne klinike UKC Banja Luka u, bilo je ukupno 36 bolesnika sa nasljednim poremećajima hemostaze. Sa područja regije grada Banja Luka je bilo 7 bolesnika (19%), a sa drugih regija 29 bolesnika (81%). Simptom koji se najčešće javlja kod bolesnika je krvarenje u zglobovima i otok zglobova. Smrt kao posljedica oboljenja hemofilije i von Willebrandove bolesti je niska, uz redovnu terapiju i higijensko dijetetski režim ovi bolesnici mogu doživjeti starost. Najčešće korišteni lijek je Factor VIII. Najučestalija komplikacija ovih bolesti je hepatitis B i C.

Ključne riječi: hemofilija, nasljedni poremećaji, hemostaza, interna klinika, hematologija

Nastavi čitati Nasljedni poremećaji hemostaze-epidemiološke i kliničke karakteristike kod bolesnika Odjeljenja hematologije interne Klinike Banja Luka