Komparacija mikrobioloških izolata iz zatvorenog sistema aspiracije traheobronalnog stabla sa klasičnom metodom aspiracije u jedinici intenzivne neurohirurške njege

Sažetak

Uvod: Nastajanje, širenje infekcije u bolničkim sredinama postaje sve veći problem u današnjici. Prenošenje rezistentnih sojeva bakterija putem prljavih ruku zdravstvenih radnika jedan je od osnovnih razloga širenja infekcije. Nepravilna primjena metoda asepse i antisepse samo su neki od uzroka nastanka epidemije intrahospitalnih infekcija.
Bolničke pneumonije razvijaju se u oko 15-18 % bolesnika s bolničkim infekcijama ( druga po redu najčešća bolnička infekcija ) a u jedinicama intenzivne njege i znatno češća. Smrtnost iznosi 20-50 %, a produžuje hospitalizaciju za 4-9 dana. Rizik za razvoj pneumonije u mehanički ventiliranih bolesnika je 7-10 puta veći nego u bolesnika koji ne trebaju mehaničku ventilaciju.
Kod bolesnika na KMV aspiracija mikroorganizama iz predhodno koloniziranih gornjih disajnih puteva najčešći je način nastanka infekcije, ali i izravan ulazak mikroorganizama kroz endotrahealnu cijev jedan je od načina ulaska mikroorganizama u donji respiratorni trakt.
Najvažniji rizični faktor za kolonizaciju, gornjih disajnih puteva uključuju i predhodne hirurške zahvate, komu, endotrahealne intubacije, česte aspiracije, pothranjenost i plasiranu nazogastričnu sondu. Izvorište mikroorganizama koji uzrokuju kolonizaciju ili infekciju još nije sasvim utemeljeno. Može biti egzogeno, npr: kontaminirani respiratorni pribor, ruke zdravstvenog osoblja te površine u jedinici intenzivnog liječenja, ili endogeno, npr: gastrointestinalni trakt.
Kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji lokalna odbrana domaćina umanjena je zbog prisustva endotrahealnog tubusa, što ograničava učinkovitost iskašljavanja i dovodi do mukocilijarne disfunkcije. Ako je mukocilijarna funkcija usporena, mukoza respiratornog trakta privlači bakteriju, koja se širi umjesto da se odstrani, što dovodi i do kolonizacije i do infekcije.
Cilj rada: Prikazati učestalost pozitivnih izolata (bris guše i nosa, bronhoaspirat, urinokultura, hemokultura, likvor) kod teških neurohirurških bolesnika u jedinici neurohirurške intenzivne njege.
Komparirati efekat zatvorene aspiracije traheobronhalnog stabla sa klasičnom metodom u Jedinici intenzivne neurohirurške njege.

Ključne riječi: kontaminacija, kolonizacija, infekcija, aspiracija, zatvorena aspiracija Nastavi čitati Komparacija mikrobioloških izolata iz zatvorenog sistema aspiracije traheobronalnog stabla sa klasičnom metodom aspiracije u jedinici intenzivne neurohirurške njege

Ažuriranje i disciplina u prijavi intrahospitalnih infekcija na Klinici za neurohirurgiju

SAŽETAK

Intrahospitalna ili bolnička infekcija je svaka  infekcija nastala za vrijeme boravka bolesnika u  stacionarnim zdravstvenim ustanovama.  Svaka infekcija koja nije bila prisutna, niti u inkubaciji u vrijeme primanja u bolnicu. Infekcija koja je prisutna u vrijeme primanja u  bolnicu, a može se povezati sa prijašnjom hospitalizacijom.

Nastajanje, širenje infekcije u bolničkim sredinama postaje sve veći problem u današnjici. Prenošenje rezistentnih sojeva bakterija putem prljavih ruku zdravstvenih radnika jedan je od osnovnih razloga širenja infekcije. Nepravilna primjena metoda asepse i antisepse samo su neki od uzroka nastanka epidemije intrahospitalnih infekcija. Bolničke pneumonije  razvijaju se u oko 15-18 % bolesnika s bolničkim infekcijama ( druga po redu najčešća bolnička infekcija), a u jedinicama intenzivne njege i znatno češća. Smrtnost iznosi 20-50 %, a produžuje hospitalizaciju za 4-9 dana. Rizik za razvoj pneumonije u mehanički ventiliranih bolesnika je 7-10 puta veći nego u bolesnika koji ne trebaju mehaničku ventilaciju. Kod bolesnika na KMV aspiracija mikroorganizama iz predhodno koloniziranih gornjih disajnih puteva najčešći je način nastanka infekcije, ali i izravan ulazak  mikroorganizama kroz endotrahealnu cijev jedan je od načina ulaska mikroorganizama u donji respiratorni trakt.Najvažniji rizični faktor za kolonizaciju, gornjih disajnih puteva uključuju i predhodne hirurške zahvate, komu, endotrahealne intubacije, česte aspiracije, pothranjenost i plasiranu nazogastričnu sondu. Izvorište mikroorganizama koji uzrokuju kolonizaciju ili infekciju još nije sasvim utemeljeno. Može biti egzogeno, npr: kontaminirani respiratorni pribor, ruke zdravstvenog osoblja te površine u jedinici intenzivnog liječenja, ili endogeno, npr: gastrointestinalni trakt.

Kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji lokalna odbrana domaćina umanjena je zbog prisustva endotrahealnog tubusa, što ograničava učinkovitost iskašljavanja i dovodi do mukocilijarne disfunkcije. Ako je mukocilijarna funkcija usporena, mukoza respiratornog trakta privlači bakteriju, koja se širi umjesto da se odstrani, što dovodi i do kolonizacije i do infekcije. U radu će biti prikazani podaci o redovnoj prijavi i praćenju bolničkih infekcija na Klinici za neurohirurgiju UKCS od 2009-2014.g.

 Ključne riječi: infekcija, kontaminacija, kolonizacija Nastavi čitati Ažuriranje i disciplina u prijavi intrahospitalnih infekcija na Klinici za neurohirurgiju