Godine radnog staža i refleskije na zadovoljstvo radom kod uposlenika u jedinicama intenzivnog liječenja

Sažetak

UVOD: Zadovoljstvo poslom zdravstvenih radnika je vrlo važan parametar koji utiče na kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, kao i motivaciju zaposlenih. Najvažnije determinante zadovoljstva poslom su interesantan i kreativan posao, dobri odnosi sa rukovodiocima i kolegama, visoka zarada, autonomija u radu i mogućnost napredovanja, kao i sigurnost posla i sposobnost pravljenja balansa između privatnog i poslovnog života.
CILJ RADA: 1. Ispitati zadovoljstvo uposlenika u jedinicama intenzivnog liječenja u UKC Sarajevo; 2. Ocijeniti stepen zadovoljstva uposlenika prema spolu, dobi, stručnoj spremi i godinama radnog staža provedenim u zdravstvu.

MATERIJAL (ISPITANICI) I METODE RADA: Istraživanjem su obuhvaćena 124 zdravstvena radnika koji rade u jedinicama za intenzivno liječenje u Kantonu Sarajevo.
Analiza operativnih funkcija menadžmenta izvršena je na osnovu anketnog upitnika koji je preuzet iz Evropskog upitnika o operativnim menadžerskim funkcijama u JIL. Ispitanici su odgovarali na pitanja zaokruživanjem ponuđenih odgovora.
U ovom istraživanju koristila se metoda sistema i sistemske analize. Istraživanje je deskriptivna analiza dobivenih podataka. Upitnik je bio anoniman, te iz ponuđenih odgovora nije moguće utvrditi identitet ispitanika. Istraživanje je provedeno od 01.01.2010.g.-01.01.2012.g.

ZAKLJUČCI: U jedinicama intenzivnog liječenja zadovoljstvo operativnim menadžerskim funkcijama je varijabilno u ispitivanim grupama i primjećuje se nezadovoljstvo među ispitanicima. Godine radnog staža ispitanika u jedinicama intenzivnog liječenja imaju uticaj na zadovoljstvo operativnim menadžerskim funkcijama u JIL. Ispitanici sa većim brojem godina radnog staža u JIL su slabije zadovoljni kvalitetom radne sredine, timskim radom, odnosom nadređenih i podređenih i sl. Zadovoljstvo radom u JIL povezano je sa nivoom stručne spreme uposlenih, te dodatnim edukacijama. Nagrađivanje uposlenih za uspješno obavljene zadatke povezano je sa motivacijama za rad sa teško oboljelim pacijentima.

Ključne riječi: zadovoljstvo, godine radnog staža, JIL, osoblje

Nastavi čitati Godine radnog staža i refleskije na zadovoljstvo radom kod uposlenika u jedinicama intenzivnog liječenja

PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije

SAŽETAK

Post-anesthesia care unit (skr. PACU) ili jedinica za poslije-anestezijsku skrb je bitan dio zdravstvene ustanove, smještena najčešće u samom operacijskom bloku ili u neposrednoj blizini. Osmišljena je za osiguravanje adekvatne skrbi za pacijente koji se oporavljaju od anestezije. Zato se još naziva i SOBA ZA OPORAVAK ili RECOVERY ROOM.

Osnovna namjena sobe za oprovak jeste: monitoriranje pacijenata (EKG, saturacija, krvni tlak), praćenje bola, poslije anestezijskih komplikacija (mučnina, povraćanje, drhtavica i sl).

Cijeli proces boravka pacijenta u sobi za oporavak se dokumentira u sestrinsku dokumentaciju koja je od posebne važnosti kako za nastavak njege, tako i za pomoć ordinirajućim ljekarima u daljem tretmanu.

Recovery room u OB Dubrovnik započeo je sa radom 2003.godine. Kapacitet jedinice iznosi četiri ležeća mjesta sa svom potrebnom opremom i monitoringom. Svakodnevno u PACU djelatnost obavljaju dva anesteziološka tehničara, a godišnje prosječno leži više od 3000 pacijenata.

Cilj ovog rada je da se ukaže na važnost jedinice za poslije-anestezijsku skrb, kao i da se pobliže  objasni njena svrha, djelatnost kao i komplikacije s kojima se srećemo u radu u toj jedinici.

Soba za oporavak predstavlja visokospecifični bolnički prostor koji zahtjeva stručno, savjesno i etično zdravstveno osoblje.

Ključne riječi: PACU, monitoring, pacijenti, osoblje, sestrinska dokumentacija Nastavi čitati PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije