Petodnevni program odvikavanja od pušenja

Sažetak

Uvod: Na pušenje treba gledati kao na veliku svetsku epidemiju, koja izaziva mnoge ozbiljne bolesti stvara mnoge zdravstvene probleme i opterećuje zdravstvene fondove. Duvanski dim utiče ne samo na samog korisnika već i pasivno pušenje kod nepušača koji borave u zadimljenom prostoru nosi rizik za nastanak mnogih bolesti. Rad na zdravstvenom vaspitanju i promociji zdravih stilova života sve više dobija na značaju pa se sve više otvaraju škole i savetovališta za odvikavanje od pušenja. U Domu zdravlja“Novi Sad“od 1984.godine radi Savetovalište za odvikavanje od pušenja po Petodnevnom grupnom programu autora: E.J. Fokenbergu i dr med. Makfarland (Vašington,USA). Opservira se ponašanje pušača, deskriptivno izlažu problemi koje nosi pušenje. Promene starog pušačkog ponašanja, usvajanje nepušenja i zdravog načina života. Terapija se primenjuje po tehničkim pravilima i isključuje subjektivnost.
Cilj: Ispitati pušačke navike kod pacijenata koji su uključeni u proces odvikavanja od pušenja duhana;Utvditi prisustvo pušačkih navika u odnosu na godine i pol ispitanika
Metodologija: Prikaz rada i obrađenih polaznika u SOP-u tokom 2011.godine.
Zaključak: Prevencija usvajanja pušačke navike naročito kod mladih, osnovni je zadatak cele društvene zajednice. Pušačima je neophodno predočiti sve mogućnosti metoda za odvikavanje od pušenja i pružiti im podršku prilikom odvikavanja i tokom apstinencijalnog perioda.

Ključne riječi: pušenje, odvikavanje, savjetovanje, planiranje

Nastavi čitati Petodnevni program odvikavanja od pušenja

Zdravstvene potrebe osoba treće životne dobi u Gerontološkom Centru Sarajevo

Sažetak

Uvod: Većina novije stručne i naučne literature iz područja socijalne gerontologije usmjerena je na razmatranje i planiranje njege o starijim licima u skorijoj budućnosti. Naime, u razvijenim zemljama Europe i Amerike očekuje se nagli porast broja starijih lica, negdje između 2015. i 2030. godine. Zahtjevi za zadovoljavanjem socijalnih i zdravstvenih potreba starijih ljudi gotovo su uvijek veći od gospodarskih mogućnosti društva – koliko god ono bilo bogato. Trajni nedostatak sredstava osnovna je konstanta svake socijalne politike usmjerene rješavanju potreba starijih. U kojim pravcima bi trebalo planirati, razvijati i reformirati ključne društvene sisteme zaštite za starije, kako bi oni mogli zadovoljiti narasle potrebe starijih, a da pri tome, istovremeno, ne ugroze postignuti standard života. Zanimljivo je razmotriti kakve se promjene očekuju u populaciji budućih starijih lica. Sasvim je izvjesno da će ih biti još više, a posebno onih najstarijih, kojima su i najpotrebnije usluge njege.
Cilj rada:
Utvrditi zdravstvene potrebe lica treće životne dobi u Gerontološkom centru.
Ispitati zadovoljstvo zdravstvenom zaštitom lica treće životne dobi.
Uloga zdravstvenog radnika u zadovoljavanju životnih potreba lica treće životne dobi.
Metode rada: Istraživanje je obuhvatilo 96 štićenika Gerontološkoga centra. Za istraživanje je korišten anketni upitnik sa 20 pitanja o zdravstvenim potrebama. Istraživanje je provedeno u julu 2011.godine.
Rezultati istraživanja: Istraživanje je pokazalo da je veći broj starijih osoba zadovoljan zdravstvenim stanjem (90%), manji broj ispitanika je nezadovoljan zbog trenutnog stanja odnosno bolesti (5%). Posjećivanje ambulante po potrebi 95%. Što se tiče zdravstvene zaštite 98% je zadovoljnih. Slobodno vrijeme uz knjigu ili šetnju provodi 90% ispitanika.
Zaključak: Dobijeni rezultati istraživanja na promatranom broju starijih lica pokazuju osnovna sociodemografska stanja, porodične i zdravstvene faktore koji upućuju na vrlo širok raspon mogućih potreba za uslugama njege.
Najviše su dostupne i najpotrebnije usluge zdravstvene njege, najmanje su dostupne, iako potrebne, usluge vezane za slobodno vrijeme i aktivnosti starijih lica.

Ključne riječi: lica treće životne dobi, potrebe, njega, planiranje

Nastavi čitati Zdravstvene potrebe osoba treće životne dobi u Gerontološkom Centru Sarajevo