Pratnja vitalno ugorženog pacijenta

SAŽETAK

U svakodnevnoj praksi anestetičara javlja se  potreba za pratnjom vitalno ugroženih pacijenata. Bilo da se radi o pratnji pacijenta u ustanove višeg ranga ili da se radi o pratnji pacijenta unutar same  ustanove, anestetičar preuzima  veliki dio odgovornosti a ujedno se susreće sa raznim problemima, kako medicinske tako i nemedicinske prirode. U ovom radu će se kroz prikaz slučaja, statističke podatke i procedure prikazati način rada, a sa osvrtom na problematiku s kojom se anestetičar svakdnevno susreće,  u toku transporta vitalno ugroženog pacijenta.

Ključne riječi:  anestetičar, pratnja pacijenta, problematika, statistički podaci, procedure, studija slučaja Nastavi čitati Pratnja vitalno ugorženog pacijenta

Sestrinske procedure za izvođenje bronhoskopije u jedinici intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Bronhoskopija je direktno posmatranje dušika i bronhija koja se vrši sa tankim i fleksibilnim instrumentom-bronhoskopom. Danas se fiberbronhoskopija primjenjuje u u drugim medicinskim disciplinama te se njome koriste lječnici u jedinicama intezivnog  liječenja. Vitalno ugroženom bolesniku, pacijentu u JIL-u,kome su vitalne funkcije znatno kompromitirane patološkim zbivanjem u jednom organskom sustavu,ili u više njih,uz često zahvaćen i respiracijski sustav,potreban je kontinuiran nadzor. Jednostavnost rukovanja fiberbrohoskopom omogućuje laganu i sigurnu primjenu samog postupka uz postelju bolesniku.

Bronhoskopija koja se primjenjuje u JIL-u,koristi se za toaletu dišnih puteva i u svrhu dijagnostičke pretrage za mikrobiološki pregled. Sam mikrobiološki nalaz ,aspirat-bronha  je važniji, od uzimanja briseva kod dugoležećih bolesnika. Sekret koji se stvara u dišnom sistemu može se taložiti u donjim segmentima te pogodovati kao idealan medij za razvoj patogenih bakterija

U radu će biti prikazane sestrinske procedure prilikom pripreme za izvođenje bronhoskopije, te procedure koje se vrše nakon završene intervencije.

Ključne riječi: bronhoskopija, JIL, procedure, asepsa, antisepsa, bronhoskop Nastavi čitati Sestrinske procedure za izvođenje bronhoskopije u jedinici intenzivnog liječenja