Prevencija CVI-a pravilnom prehranom

Sažetak

POZADINA: Moždani udarom (cerebrovaskularnim inzultom CVI, insultus cerebrovascularis, apoplexia cerebri, stroke, cerebrovascular accident, brain attack) podrazumijeva se sva ona oštećenja moždanih funkcija i moždanog tkiva koja su uvjetovana promjenama na krvnim žilama mozga. Jedan je od vodećih uzroka mortaliteta u svijetu i u Hrvatskoj, a predstavlja značajan javnozdravstveni i socioekonomski problem zbog visokih troškova liječenja, fizikalne rehabilitacije i invaliditeta bolesnika koji su nakon preboljenog moždanog udara često trajno radno onesposobljeni ili potpuno ovisni o tuđoj pomoći.1 Istraživanja su dokazala korelaciju nastanka cerebrovaskularnih bolesti, tjelesne neaktivnosti i nezdrave prehrane. Poznata je činjenica da zdrava i uravnotežena prehrana može biti glavi adut u borbi protiv raznih bolesti pa tako i bolesti cerebrovaskularnog sustava. Konzumiranje hrane bogate antioksidansima poput voća i povrća može znatno utjecati na morbiditeti i mortalitet. Kako bi se smanjio rizik nastanka ili ponovnog moždanog udara treba prijeći na zdrav način prehrane u kojoj prevladavaju žitarice, mnogo voća i povrća, nezasićene masti iz maslinovog ulja i plave ribe, te niskomasni mliječni proizvodi. Ove preporuke uklapaju se u model mediteranske prehrane. Unosom 5 ili više porcija voća i povrća smanjuje se rizik za pojavu CVI-a za 30%. Osim farmakoloških metoda, važno je istaknuti da je zdrav način života najbolja prevencija, a podrazumijeva redovitu tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu, niski-normalni indeks tjelesne težine, apstinencija od pušenja i konzumiranja alkohola.

CILJ RADA: Ovaj rad analizira etiologiju nastanka cerebrovaskularnih bolesti, faktore rizika i kao najvažnije prevenciju nastanka istih. Posebna pozornost će se posvetiti važnosti zdrave prehrane, normalnog indeksa tjelesne težine, apstencije od pušenja i konzumiranja alkohola.

KLJUČNE RIJEČI: cerebrovaskularne bolesti, moždani udar, TIA, prevencija hranom Nastavi čitati Prevencija CVI-a pravilnom prehranom