PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije

SAŽETAK

Post-anesthesia care unit (skr. PACU) ili jedinica za poslije-anestezijsku skrb je bitan dio zdravstvene ustanove, smještena najčešće u samom operacijskom bloku ili u neposrednoj blizini. Osmišljena je za osiguravanje adekvatne skrbi za pacijente koji se oporavljaju od anestezije. Zato se još naziva i SOBA ZA OPORAVAK ili RECOVERY ROOM.

Osnovna namjena sobe za oprovak jeste: monitoriranje pacijenata (EKG, saturacija, krvni tlak), praćenje bola, poslije anestezijskih komplikacija (mučnina, povraćanje, drhtavica i sl).

Cijeli proces boravka pacijenta u sobi za oporavak se dokumentira u sestrinsku dokumentaciju koja je od posebne važnosti kako za nastavak njege, tako i za pomoć ordinirajućim ljekarima u daljem tretmanu.

Recovery room u OB Dubrovnik započeo je sa radom 2003.godine. Kapacitet jedinice iznosi četiri ležeća mjesta sa svom potrebnom opremom i monitoringom. Svakodnevno u PACU djelatnost obavljaju dva anesteziološka tehničara, a godišnje prosječno leži više od 3000 pacijenata.

Cilj ovog rada je da se ukaže na važnost jedinice za poslije-anestezijsku skrb, kao i da se pobliže  objasni njena svrha, djelatnost kao i komplikacije s kojima se srećemo u radu u toj jedinici.

Soba za oporavak predstavlja visokospecifični bolnički prostor koji zahtjeva stručno, savjesno i etično zdravstveno osoblje.

Ključne riječi: PACU, monitoring, pacijenti, osoblje, sestrinska dokumentacija

 

POST-ANESTHESIA CARE UNIT – MONITORING AND MEDICAL NURSE DOCUMENTATION

SUMMARY

 Post-anesthesia care unit (abb. PACU) or units of post-anesthetic care is an essential part of healthcare facilities, located mostly in the operating block or in the immediate vicinity. It is designed to ensure adequate care for patients recovering from anesthesia. Therefore, also called the recovery room.

The basic purposes of recovery room are: monitoring in patients (ECG, oxygen saturation, blood pressure), monitoring in pain patients after the anesthetic complications (nausea, vomiting, chills, etc.).

The whole process during the patient’s stay in the recovery room is documented in the nursing documentation is of particular importance to the continuation of care, and to help the attending doctor  in the future treatment of the patient.

Recovery room in Hospital Dubrovnik was established in 2003. Unit Capacity is four-lying beds with the necessary equipment and monitoring. Every day PACU activities are performed by two anesthesia medical technicians, and annual throughput of patients is more than 3,000 patients.

The aim of this paper is to emphasize the importance of units for post-anesthetic care, and to explain in detail its purpose, activities, and complications that are faced in the work in that unit.

Recovery room is a highly specific hospital area that requires professional, conscientious and ethical medical staff.

 Keywords: PACU, monitoring, patients, staff, nursing documentation

 

Odgovori