Drentech

Očuvanje i povrat sakupljene krvi nakon operacije uobičajen je postupak kojim se izbjegava transfuzija alogene krvi. Nakon epidemije AIDS-a u ranim 80-tim, interes za metode koje bi zamijenile transfuziju alogene krvi, posebno kod elektivnih operacija znatno se povećao. S pojavom novih tipova mikroorganizama, kao na primjer West Nile virusa, te s pojavom prijenosnog oblika Creutzfeldt-Jacobove bolesti značaj autologne krvi sve je veči, posebno u slučajevima kada se prisutnost uzročnika bolesti u krvi ne može pouzdano provjeriti, kao na primjer kod bolesti uzrokovanih prionima. Osim toga, veliki problem koji se postepeno javlja u čitavom svijetu su i nedovoljne zalihe krvi, što je vidljivo i iz slijedećih citata:

“Svaki dan se nadamo da pacijenti s jakim krvarenjem nemaju krvnu grupu B ili 0, budući da zalihe tih krvnih grupa gotovo uopće nemamo. Radi se doslovno o tome, da se prikupljena krv potroši isti dan.”
Red Cross News, 2001

“Operacijski zahvati su se vremenom usavršili, ali nakon zahtjevnih operacija, kao što je autologna transplantacija koštane srži, za oporavak od kemoterapije potrebne su velike količine krvi. Povećanje broja transplantacija organa – jetre, gušterače, srca, bubrega, pluća – također povećava i potrebe za zalihama krvi.”
Bolnica John Hopkins iz Baltimora.

“Zadnjih tjedana se zbog mnogobrojnih slučajeva prehlade i gripe smanjio broj davatelja krvi, te su zalihe krvi pale na opasno nisku razinu.”
Bristol News, 14. veljače 2008.

Irska služba za transfuziju krvi (The Irish Blood Transfusion Service) hitno traži davatelje krvi da se jave do Božića, budući da je primijećen znatan manjak u zalihama krvi. Irish Health News 2002.
Nedostatak krvi povećava upotrebu autologne krvi i metoda za prikupljanje i ponovnu infuziju krvi.

Najčešće metode autologne hematoterapije su:

  • Prijeoperacijsko doniranje autologne krvi (Preoperative Autologous Blood Donation – PABD)
  • Prijeoperacijska plazmafereza (PP)
  • Akutna prijeoperacijska normovolemička hemodilucija (ANH)
  • Prijeperacijska primjena eritropoetina
  • Intraoperacijska autotransfuzija
  • Poslijeoperacijska autotransfuzija

Poslijeoperacijska autotransfuzija

Danas se zbog količine izgubljene krvi, poslijeoperacijska autotransfuzija koristi uglavnom nakon kardiokirurških i ortopedskih zahvata. Prosječan gubitak krvi nakon operacije iznosi otprilike 500 do 600 ml i ta se krv uglavnom vraća pacijentu bez dodatne obrade. Uređaji za ponovnu infuziju sakupljene krvi nalaze se uglavnom u prostoru u koji se pacijent smješta u neposrednom poslijeoperacijskom periodu. Uređaji za poslijeoperacijsku autotransfuziju prevladavaju na tržištu prvenstveno zbog jednostavne konstrukcije, niske cijene i lakog rukovanja. Gotovo svi sustavi imaju ulaz na koji se priključuje drenaža iz rane, filtar za grubo filtriranje, spremnik za sakupljanje i priključak na koji se spaja set za IV isporuku. Tehnički napredniji uređajidodatno su opremljeni korisnim sigurnosnimsustavom koji se sastoji od nezavisnog izvora vakuuma, sustava za zadržavanje masti, oznaka, ugrađenog mikrofiltra i priključka za dodavanje antikoagulansa. Citrat je najčešće korišten antikoagulant, no njegova primjena nije neophodna, budući da je krv iz rane uglavnom več defibrinirana, te je smanjena vjerojatnost stvaranja ugrušaka. Pitanje koje se prvenstveno postavlja kada se radi o poslijeoperacijskoj autotransfuziji je, da li je prikupljena, a neobrađena krv sigurna i učinkovita zamjena za alogenu ili PABD metodom prikupljenu krv. Najveći broj komplikacija koje se mogu javiti, povezan je s neprikladnim uređajima koji ne osiguravaju visoku kvalitetu i pravilno pohranjivanje sakupljene krvi.

Suvremeni uređaji za sigurno sakupljanje i autotransfuziju krvi moraju imati slijedeće karakteristike:

Kako bi se spriječila eventualna kontaminacija bakterijama, uređaj mora biti potpuno zatvoren. Kako bi izbjegli ponovnu infuziju supernatantnog sloja, uređaj mora imati sustav za zadržavanje masnoća. Rukovanje uređajem mora biti lako i jednostavno kako bi se spriječile nenamjerne pogreške, koje bi mogle ugroziti ili smanjiti kvalitetu prikupljene krvi. Preporuča se da uređaj ima nezavisni izvor vakuuma za upravljanje sukcijom, čime bi se omogućilo da uređaj radi i u prostorijama u kojima nema vakuum instalacije. Mnoga klinička istraživanja jasno ističu financijsku opravdanost postoperativne rutinske upotrebe sustava za autotransfuziju. Upotrebom uređaja za autotransfuziju smanjuje se potreba za poslijeoperacijskom infuzijom alogene krvi, što čini upotrebu tih uređaja financijski isplativijom čak i u usporedbi s drugim autolognim metodama kao što je PABD i sl.

Redax Drentech Surgical

Sustav za poslijeoperacijsku autotransfuziju

Drentech Surgical je potpuno zatvoreni sustav za prikupljanje krvi i poslijeoperacijsku
autotransfuziju. Kod razvijanja sustava posebna je pažnja posvećena jednostavnom i lakom rukovanju, te sigurnom prikupljanju i ponovnoj infuziji krvi.

Posebnosti sustava Drentech Surgical su:

Jedinstvena dvostupanjska filtracija (120 mikrona i 40 mikrona) je sastavni dio sustava (za autotransfuziju nije potreban poseban IV set)
Komora za odvajanje masti
Siguran, jedinstven način prebacivanja krvi pomoću vakuuma iz spremnika za prikupljanje krvi u spremnik za ponovnu infuziju – nije potrebno nikakvo odspajanje.
Kompaktna izrada osigurava stabilnost uređaja na podu ili krevetu
Nezavisni izvor vakuuma, autonomije rada 48 sati s mogućnošću ponovnog punjenja.
Jednostavna upotreba u svakoj fazi.
Potpuno zatvoren sustav s tvornički izvedenim spojevima.
Siguran čak i u slučaju neželjenog prevrtanja.
Višenamjenski uređaj, moguće ga je bez dodatnih uređaja, koristiti kao sustav za drenažu.

Sadržaj koji dolazi iz cijevi za drenažu, sakuplja se i filtrira kroz 120 mikronski filtar smješten unutar spremnika za prikupljanje krvi. Nakon toga, krv se može prebaciti u vrečicu za ponovnu infuziju. Krv se prebacuje iz jednog spremnika u drugi bez odspajanja i promijene parametara. Zahvaljujući spremniku za uklanjanje masti, mast se ne prebacuje u vrečicu za ponovnu infuziju. Jedinstveni 40 mikronski filtar koji je ugrađen u spremnik uklanja mikronakupine iz krvi prije ponovne infuzije, tako da nije potreban nikakav dodatni filtar. Nezavisna vakuumska jedinica omogućuje sukciju u 4 različita stupnja negativnog tlaka u rasponu od 25 do 100 mmHg. Budući da uređaj ima autonomiju rada od 48 sati, može se koristiti u čitavom poslijeoperacijski periodu. Prema dosadašnjem iskustvu, te prema brojnim kliničkim istraživanjima, upotreba suvremenih autotransfuzijskih sustava kao što je sustav Drentech Surgical, te izbjegavanje skupih, složenih i manje sigurnih metoda, znatno povećava sigurnost postupka prikupljanja i ponovne infuzije krvi.

Iako smo se u ovom članku osvrnuli prvenstveno na drenaže s mogučnošću autotransfuzije autologne krvi, moramo napomenuti da u svom programu Redax nudi kompletna rješenja za drenažu sadržaja iz prsišta. Ovisno o potrebama u zbrinjavanju bolesnika moguće je koristiti jednostavne gravitacijske Bülau drenaže ekvivalentne sistemu sa jednom ili dvije posude, drenaže koje rade putem aktivnog središnjeg vakuuma ekvivalentne sistemu sa tri ili četiri posude, te specijalizirane drenaže za pneumonektiju koje održavaju tlačnu ravnotežu u torakalnoj šupljini i medijastinumu narušenu odstranjenjem plućnog krila.

Odgovori