PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije

SAŽETAK

Post-anesthesia care unit (skr. PACU) ili jedinica za poslije-anestezijsku skrb je bitan dio zdravstvene ustanove, smještena najčešće u samom operacijskom bloku ili u neposrednoj blizini. Osmišljena je za osiguravanje adekvatne skrbi za pacijente koji se oporavljaju od anestezije. Zato se još naziva i SOBA ZA OPORAVAK ili RECOVERY ROOM.

Osnovna namjena sobe za oprovak jeste: monitoriranje pacijenata (EKG, saturacija, krvni tlak), praćenje bola, poslije anestezijskih komplikacija (mučnina, povraćanje, drhtavica i sl).

Cijeli proces boravka pacijenta u sobi za oporavak se dokumentira u sestrinsku dokumentaciju koja je od posebne važnosti kako za nastavak njege, tako i za pomoć ordinirajućim ljekarima u daljem tretmanu.

Recovery room u OB Dubrovnik započeo je sa radom 2003.godine. Kapacitet jedinice iznosi četiri ležeća mjesta sa svom potrebnom opremom i monitoringom. Svakodnevno u PACU djelatnost obavljaju dva anesteziološka tehničara, a godišnje prosječno leži više od 3000 pacijenata.

Cilj ovog rada je da se ukaže na važnost jedinice za poslije-anestezijsku skrb, kao i da se pobliže  objasni njena svrha, djelatnost kao i komplikacije s kojima se srećemo u radu u toj jedinici.

Soba za oporavak predstavlja visokospecifični bolnički prostor koji zahtjeva stručno, savjesno i etično zdravstveno osoblje.

Ključne riječi: PACU, monitoring, pacijenti, osoblje, sestrinska dokumentacija Nastavi čitati PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije