Kakovost zdravstvene nege pri pacientu s pljučnico na mehanični ventilaciji

Sažetak

Jedan od razloga za prijem pacijenata na Odjel za intenzivnu terapiju i njegu (OITN), je otežano disanje pacijenata. Pacijenti, koji nisu u stanju samostalno održavati primjernu oksigenaciju i ventilaciju, priključeni su na respirator, koji jim nudi mehaničku ventilaciju. Za pacienta je prijam u OITN stresan događaj, jer se nalazi u nepoznatoj okolini. Pacijenat može biti pod uticajem sedativa, suprotno svoj strah, boli i želje pokaže kao nemir i nesuradnju u izvođenju životnih aktivnosti.
Pacijenat u OITN je zbog svog stanja i intenzivnog zdravljenja ispostaviti brzim promjenama životnih funkcija, koje mora medicinska sestra znati posmatrati i prepoznati. Imati mora mnogo iskustva i sposobnosti odlučivanja, da u kritičnom trenutku brzo i pravilno postupi. Respiratorno ugroženi pacijenti u OITN trebaju cjelostno, neprekidno i intenzivno posmatranje. Medicinska sestra posmatra rad aparatura za nadziranje i uzdržavanje životnih funkcija. Prostori u OITN moraju biti, radi zahtjevnog zdravljenja, tehnički dobro opremiti, monitori, respiratori i drugo, ali sve te aparature ne mogu zamjeniti stalnog prisustva i posmatranje medicinske sestre, koja pruža stalno nadziranje pacijenata.

Ključne riječi: mehanicka ventilacija, kazalniki kakovosti

Nastavi čitati Kakovost zdravstvene nege pri pacientu s pljučnico na mehanični ventilaciji

Nove spoznaje i strategije u prevenciji VAP-a

Nozokomijalne (grčki: nosokomeion = bolnica) ili bolničke infekcije predstavljaju veliki izazov kako za bolničko osoblje, tako i za zdravsvene ustanove jer u velikoj mjeri utječu na sigurnost pacijenata i troškove liječenja.

Pneumonija povezana s korištenjem mehaničke ventilacije (Ventilator Associated Pneumonia – VAP) najčešća je i najozbiljnija nozokomijalna infekcija na odjelima intenzivne medicine. (1) Upala pluća povezana s korištenjem mehaničke ventilacije definirana je kao nozokomijalna pneumonija kod bolesnika koji su dulje od 48 sati na strojnoj respiratornoj potpori (putem endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile). VAP primarno nastaje zbog toga što „cuff“ endotrahealnog tubusa ili trahealne kanile omogućavaju prolaz bakterijama u donje segmente pluća, što je naročito značajno kod pacijenata koji već imaju probleme s plućima ili imunološkim sustavom.
Brojne studije su pokazale da će jedan od tri pacijenta razviti VAP, a nažalost jedan od dva pacijenta će umrijeti od ove komplikacije. (1)

Nastavi čitati Nove spoznaje i strategije u prevenciji VAP-a