Prikaz prijavljenih poslije transfuzijskih reakcija u periodu 2012-2013.g.

SAŽETAK

UVOD: Poslijetransfuzijske reakcije nedjeljivi su dio transfuzijskog liječenja. Opažaju se u    1 – 3 % bolesnika kod kojih se primjenjuje transfuzija. Transfuzijom krvnih pripravaka razni biološki aktivni sastojci koji se nalaze u krvnim pripravcima  unose u isto tako složenu bolesnikovu krv. Nuspojave transfuzijskog liječenja posljedica su razlika u sastavu krvi ili krvnih sastojaka između bolesnika i davatelja. Prema uzroku poslijetransfuzijske reakcije dijelimo na imunološke, koje su posljedica reakcije između protutijela i antigena, i neimunološke kojima pripadaju brojne reakcije koje nisu posljedica reakcije antigen  i antitijelo.

CILJ:  Prikazati prijavljene poslije transfuzijske reakcije u  SKB  Mostar tijekom perioda 2012 – 2013 godine u odnosu na ukupan broj primijenjenih krvnih pripravaka.

METODE: Podaci su prikupljeni iz BIS sustava SKB Mostar, Radne jedinice kontrole  kvalitete Transfuzijskog centra SKB Mostar i obrađeni u programu EXCEL.

REZULTATI: U 2012 godinu na 42 odjela / klinika SKB Mostar izdato je 12894 krvna pripravka a prijavljene su 13 poslijetransfuzijskih reakcija što je 0,1 %  reakcija od toga 10 alergijskih i 3 febrilne . U 2013 god izdato je  13825 krvna pripravka a prijavljeno je 23 poslijetransfuzijske reakcije 0,2 % reakcija od toga 18 alergijskih , 4 febrilne i 1 sumnja na TRALI.

ZAKLJUČAK: prema standardima Vijeća Europe za transfuzijsku medicinu u prosjeku se događa oko 1 – 3 % poslijetransfuzijskih reakcija što iz rezultata implementira da poslijetransfuzijske reakcije nisu prijavljivane u SKB Mostar ili su ostale neprepoznate skrivene osnovnom bolešću. Zbog neželjenih reakcija, transfuzijsko liječenje krvnim pripravcima primijeniti samo u strogo indiciranim slučajevima uz osiguranje sigurnosti transfuzijskog liječenja. Najčešće reakcije bile su alergijske.

Ključne riječi: poslijetransfuzijske reakcije, krvni pripravci, standardi, sigurnost Nastavi čitati Prikaz prijavljenih poslije transfuzijskih reakcija u periodu 2012-2013.g.

Izdavanje krvnih pripravaka za kirurgiju, kardiokirurgiju i jedinicu intenzivnog liječenja Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar u periodu od 2010-2013.g.

SAŽETAK

UVOD: Krvni pripravci su lijekovi dobiveni od ljudske krvi, a namijenjeni su sprečavanju odnosno liječenju različitih bolesti. Priprava krvnih pripravaka zasniva se na činjenici da se pojedini sastojci krvi razlikuju u specifičnoj težini. Fizikalnim postupcima najčešće diferencijalnim centrifugiranjem, sastojci krvi se odvajaju na način da teži padaju na dno vrećice a ostali u slojevima naliježu na njih ovisno o specifičnoj težini. Odluke o transfuziji trebaju se zasnivati na kliničkoj procjeni bolesnika i rezultatima laboratorijskih pretraga. Ne postoje apsolutne indikacije, a malo je kontraindikacija za transfuziju krvi.

CILJ: Prikazati broj izdanih krvnih pripravaka za kirurgiju,kardiokirurgiju i JIL u periodu 2010 – 2013 god u odnosu na ukupan broj izdanih krvnih pripravaka za ispitivani period.

METODE: Izvršena je retrospektivno deskriptivna analiza izdane krvi i krvnih pripravaka u periodu 2010-2013.g.  U studiji su korišteni Bolnički protokoli izdane krvi i krvnih pripravaka.

REZULTATI:  U  2010 godini izdata su 9792 krvna pripravka na 42 odjela/klinika SKB Mostar od toga na kardiokirurgiju, kirurgiju, JIL izdato 6429 / 65 % krvnih pripravka u odnosu na druge odjel/klinike SKB Mostar ;  u 2011 god izdato je 11568  krvnih pripravaka od toga 7382 / 64 % na ispitivane odjele/klinike odnosu na druge odjel/klinike SKB Mostar;  u 2012 god izdato je 12894 krvna pripravka od toga 7455/57% na ispitivane odjel/klinike odnosu na druge odjel/klinike SKB Mostar ; u  2013 god izdato  je 13825 krvnih pripravaka od toga 7453/54% na ispitivane odjele/ klinike u odnosu na druge odjel/klinike SKB Mostar.

ZAKLJUČAK:  Iz prikazanih rezultata vidljivo je da su kardiokirurgija, kirurgija i JIL najveći potrošači krvnih pripravaka odnosu na druge odjel/klinike SKB Mostar. Od ukupno svih proizvedenih krvnih pripravaka u Transfuzijskom centru SKB Mostar više od polovine izda se na ispitivane odjele.

 Ključne riječi: krv, krvni pripravci, transufuzija, JIL, kirurgija, kardiokirurgija Nastavi čitati Izdavanje krvnih pripravaka za kirurgiju, kardiokirurgiju i jedinicu intenzivnog liječenja Sveučilišne Kliničke bolnice Mostar u periodu od 2010-2013.g.