Plazmafereza – indikacije, primjena i iskustva na Klinici za hemodijalizu

SAŽETAK

Plazmafereza je ekstrakorporalna procedura kojom se mogu odstranjivati pojedini sastojci plazme ili krvne stanice primjenom tehnologije separacije krvi.
Ovom procedurom zajedno s plazmom iz krvi odstranimo i neželjene sastojke uzroke ili medijatore patološkog procesa. Indikacije za plazmaferezu su: Guillain- Barre, Miastenia gravis, Hronična upalna demijelinizirajuća polineuropatija, Trombotička trombocitopenična purpura, Hemolitičko-uremijski sindrom, Autoimune hemolitičke anemije, Paraproteinemična periferna neuropatija, Hiperviskoznost, Oboljenje bubrežne etiologije (Lupus nefritis,vaskulitisi..)
CILJ RADA: Utvrditi uspješnost liječenja Plazmaferezom kod pacijenata koji boluju od težih neuroloških i hematoloških oboljenja
REZULTATI ISTRAŽIVANJA: U Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu ukupno je urađeno 150 plazmaferetskih tretmana, u periodu oktobar2009-oktobar 2012. g. Liječeno je 13 muškaraca i 12 žena. Jedan pacijent je egzitirao u toku plazmafereze zbog akutnog krvarenja imao je hematemezu, (pacijent je imao TTP-i infekciju Leptospirom). Jedna pacijentica je nakon dva obavljena tretmana umrla u centru za Anesteziju i reanimaciju (stanje nakon pneumotoraxa i respiratorne insuficijencije, pacijentica je imala Mijasteniju gravis).
Jedan pacijent je egzitirao nakon 13 obavljenih plazmafereza u septičnom stanju, stanje nakon gangrenozne žučne kesice.
ZAKLJUČCI: Plazmafereza je selektivna metoda liječenja ona je suport ili pomoćna metoda u liječenju. Prvi je izbor kod potencijalno smrtonosnih bolesti ili pomoćni postupak

Ključne riječi: plazmafereza, indikacije, komplikacije, pacijenti Nastavi čitati Plazmafereza – indikacije, primjena i iskustva na Klinici za hemodijalizu

PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije

SAŽETAK

Post-anesthesia care unit (skr. PACU) ili jedinica za poslije-anestezijsku skrb je bitan dio zdravstvene ustanove, smještena najčešće u samom operacijskom bloku ili u neposrednoj blizini. Osmišljena je za osiguravanje adekvatne skrbi za pacijente koji se oporavljaju od anestezije. Zato se još naziva i SOBA ZA OPORAVAK ili RECOVERY ROOM.

Osnovna namjena sobe za oprovak jeste: monitoriranje pacijenata (EKG, saturacija, krvni tlak), praćenje bola, poslije anestezijskih komplikacija (mučnina, povraćanje, drhtavica i sl).

Cijeli proces boravka pacijenta u sobi za oporavak se dokumentira u sestrinsku dokumentaciju koja je od posebne važnosti kako za nastavak njege, tako i za pomoć ordinirajućim ljekarima u daljem tretmanu.

Recovery room u OB Dubrovnik započeo je sa radom 2003.godine. Kapacitet jedinice iznosi četiri ležeća mjesta sa svom potrebnom opremom i monitoringom. Svakodnevno u PACU djelatnost obavljaju dva anesteziološka tehničara, a godišnje prosječno leži više od 3000 pacijenata.

Cilj ovog rada je da se ukaže na važnost jedinice za poslije-anestezijsku skrb, kao i da se pobliže  objasni njena svrha, djelatnost kao i komplikacije s kojima se srećemo u radu u toj jedinici.

Soba za oporavak predstavlja visokospecifični bolnički prostor koji zahtjeva stručno, savjesno i etično zdravstveno osoblje.

Ključne riječi: PACU, monitoring, pacijenti, osoblje, sestrinska dokumentacija Nastavi čitati PACU – monitoring i sestrinska dokumentacije