Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj

SAŽETAK

Sestrinstvo je profesija koja sustavno prati razvoj medicine. Medicinskim sestrama kao i svim zdravstvenim djelatnicima nameće se stalna obaveza dodatnog usavršavanja. Profesionalizacija sestrinstva, koje je tijekom godina svog razvoja postalo znanost, dovela je do promjena u sustavu obrazovanja.

U želji što bržeg ostvarenja prilagodbi potrebnih radi usklađenja sa modernim sestrinstvom stvorila se potreba za podizanjem razine obrazovanja. Usklađenost i suradnja na nacionalnoj razini sa jedne strane, ali i međunarodna angažiranost i jaki argumenti europskog sestrnstva s druge strane rezultirali su donošenjem zakonske regulative ( Zakon o sestrinstvu) i osnivanjem Hrvatske komore medicinskih sestara. Slijedom donošenja zakonske regulative sesttrinstvu u Hrvatskoj postalo je regulirana profesija čime podliježe direktivama Europske komisije.

Kao država kandidat za članstvo u Europskoj uniji Hrvatska veleučilišta su se aktivno prilagođavala Bolonjskoj deklaraciji. Rezultat prilagodbe Bolonjskom procesu je trogodišnji studij sestrinstva s mogućnošću stjecanja bachalauereta sestrintva te prvi diplomski specijalistički stručni  studiji pa kasnije i sveučilišni diplomski studiji.

Kroz ovaj rad prikazat će se retrospektivan slijed razvoja sestrinskog obrazovanja u Rupublici Hrvatskoj te potrebne aktivnosti za poboljšanjem sustava obrazovanja.

Ključne riječi: sestrinstvo, obrazovanje, Hrvatska Nastavi čitati Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj

Forme obrazovanja u službi poboljšanja kvalitete zdravstvene usluge

Sažetak

Zaposlenici u zdravstvu kontinuirano učestvuju u svim formama obrazovanja, sa svrhom da stečena znanja upotrijebe u procesu poboljšanja kvalitete zdravstvene usluge. Primjena formi obrazovanja je u zdravstvenoj ustanovi prisutna kod svih učesnika zdravstvenog procesa kako medicinskih profesionalaca, nemedicinskih profesionalaca, pacijenata, tako i poslovnih suradnika. Lociranjem učesnika u procesima obrazovanja, kao i korišćenje potencijala kojima ovi zaposlenici razpolažu, te odabir legislativnog okvira koji pobliže određuje stalno, kontinuirano obrazovanje zaposlenih u zdravstvu, jeste okvir razmatranja ovoga rada.

Ključne riječi: obrazovanje, kvaliteta, zdravstvena usluga

Nastavi čitati Forme obrazovanja u službi poboljšanja kvalitete zdravstvene usluge