Procedure endotrahealne intubacije

SAŽETAK

Endotrahealna intubacija je postupak zbrinjavanja disajnog puta gdje plasiramo endotrahealni tubus direktno u traheju. To je krajnja alternativa kad treba hitno uspostaviti prohodnost disajnih puteva pacijenata bez svijesti. Indikacije za endotrahealnu intubaciju su: srčani zastoj (provođenje kardiopulmonalne reanimacije), potreba za zaštitom i osiguranjem dišnog puta nemogućnost odgovarajuće oksigenacije i ventilacije pacijenta, toaleta dišnog puta, primjena lijekova intrapulmonalno, hipoksemija bilo kojeg uzroka, hiperkarbija bilo kojeg uzroka ozljede glave s GCS 9 i manje od 9, anestezija, operativni zahvati.

Medicinski pribor koji je potreban za endotrahealnu intubaciju: laringoskop, endotrahealni tubus različite veličine, uvođač,  lokalni anestetik šprice, Magilova hvataljka, materijal za fiksaciju tubusa, aspirator i sukcioni kateter, stetoskop, kapnometar, rukavice, kiseonik i prateća oprema, oprema za oksigenaciju i ventilaciju prije postupka za intubaciju. Endotrahealna intubacija ne smije da traje duze od 30 sekundi. Ne smije se izvršiti preoksigenacija pacijenta sa visokim protokom kiseonika. Laringoskop se uvodi desnom stranom u usta, pomijera se centralno potiskujuci jezik u lijevo. Podvlači se vrh špatule pod vrh epiglotisa, povlači se laringoskop nagore i naprijed i izloži se larinks. Nakon toga se plasira endotrahealni tubus.

Osim tehnike izvođenja orotrahealne pomoću laringoskopa, postoje i druge: tehnika intubacije na slijepo, digitalna orotrahealna intubacija, retrogradna intubacija, intubacija traheje kod traheotomije.

U radu će biti prikazane tehnike plasiranja endotrahealnog tubusa, tehnike kod otežane intubacije, komplikacije i sl.

Ključne riječi: endotrahealna intubacija, indikacije, oprema, plasiranje, kompliklacije Nastavi čitati Procedure endotrahealne intubacije