Anestezija za dijagnostičke postupke

SAŽETAK

Razvojem medicine i sukladno tome novih dijagnostičkih i terapijskih procedura (radiološke, dijagnostičke endoskopske postupke i minimalno invazivni  terapijski postupci) uvjetovale su razvoj anestetika i anestezioloških tehnika koje omogućuju:

  1. budnu sedaciju
  2. sedaciju
  3. analgosedaciju

Istovremeno, izvođenjem tih postupaka moraju se osigurati uvjeti za hemodinamsku i respiratornu stabilnost, eliminaciju boli tijekom njihovog izvođenja uz osiguravanje sustava sigurnosti terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji zahtjevaju primitke i otpust bolesnika iz bolnica u istom danu. Ovo je omogućeno razvojem kratkodjelujučih anestetika i analgetika sa jedne strane te razvojem neinvazivnog načina monitoriranja kardiorespiratorne funkcije kao i praćenjem dubine stanja svijesti (bis)Važnost odabira bolesnika, priprema bolesnika uključujučim kriterijima kao i poštivanje kriterija za otpust bilesnika kući istog dana.

Poznavanje sustava monitoriranja, i nadzora bolesnika uz istovremeno vođenje sestrinske medicinske dokumentacije osnovni su dio rada medicinske sestre/tehničara.

Ključne riječi: anestezija, dijagnostika Nastavi čitati Anestezija za dijagnostičke postupke